.
BADANIE POSTAW KONSUMENTÓW

Ankieta jest dobrowolna i anonimowa a wyniki badania prezentowane będą w postaci raportu zawierającego zbiorcze zestawienia statystyczne. Dziękuję za jej wypełnienie. Piotr Przybek


Płeć: kobieta mężczyzna

Rok urodzenia:Jakość, pewnego kosztującego 100 zł produktu, obniżyła się o 4%.

Ile jesteś skłonny(-a) zapłacić za taki produkt?

Odpowiedź: zł.