2006-2018 manufactured by vitoLtd

TyGryS wersja 0.7.1σ

T o w a r o z n a w c z a   G r a   S y m u l a c y j n a


    Jedną z najważniejszych różnic między edukacją konwencjonalną a edukacją dorosłych znaleźć można w samym procesie uczenia się. Tylko osoby skromne mogą stać się dobrymi edukatorami dorosłych. W klasie ludzi dorosłych doświadczenie studenta jest równie ważne co wiedza nauczyciela. Stanowią one dobra, które mogą być wzajemnie wymieniane. W rzeczywistości, w niektórych najlepszych klasach składających się z dorosłych trudno jest czasem zorientować się, kto uczy się więcej: nauczyciel czy uczniowie. Owo przebiegające w obu kierunkach uczenie się odzwierciedla także podział władzy. W ramach edukacji konwencjonalnej uczniowie dostosowują się do zaproponowanego im programu zajęć, ale w edukacji dorosłych uczniowie pomagają taki program tworzyć.

[Eduard C. Lindeman]


    Z komputerem pracuje się przyjemnie i do rozwiązania dochodzi się nieomal bezboleśnie, ale przeciętny śmiertelnik, jak widz w cyrku, podziwia magiczny rezultat, nie rozumiejąc drogi, która do niego prowadzi. W efekcie decyzja jest w większej mierze aktem wiary w komputery niż rozumowania.

[Tomasz Szapiro]


    Ponieważ wiedza jest powszechnie dostępna, nie ma usprawiedliwienia dla niekompetencji i nieskuteczności.

[Peter Drucker]


facebook | twitter | google–