towaroznawstwo

 


 

4.1.4. Rozpuszczalniki

Rozpuszczalnikirozpuszczalniki to ciecze, w których substancja błonotwórczasubstancje błonotwórcze jest rozpuszczana bez zmiany właściwości chemicznych. Poniżej opisane zostaną podstawowe grupy rozpuszczalników.

Rozpuszczalniki alifatyczne, do których zaliczamy obojętne chemicznie węglowodory o budowie łańcuchowej, otrzymane przy destylacji ropy naftowej. Są to benzyna lakowa, benzyna lekka i benzyna do lakierów. Zaliczyć tu możemy jeszcze alkoholealkohole i glikoleglikole stosowane do farb nitro, epoksydowych, piecowych i wodorozcieńczalnych oraz ketony zawierające grupę tlenku węgla i charakteryzują się dużą zdolnością rozpuszczania. Są to: acetonaceton, metyloetyloketon, cykloheksanoncykloheksanon. Stosowane są do farb nitrocelulozowych.

Rozpuszczalniki aromatyczne to homologi benzenu o różnych temperaturach wrzenia, otrzymywane z destylacji smoły. Są to: ksylenksylen, toulentoluen oraz solwentnafta. Stosowane są do farb chlorokauczukowych, poliwinylowych, lakierów piecowych.

Rozpuszczalniki wywierają szkodliwy wpływ na organizm ludzki. Niebezpieczne jest działanie dużej ilości rozpuszczalnika w krótkim czasie. Nadmierne stężenie tworzy atmosferę wybuchową. Przy malowaniu w pomieszczeniach zamkniętych należy pamiętać o przewietrzeniu, jeżeli nie ma sprawnie działającej wentylacji.


Aktualizowano: 2010-01-31 00:58:33 :: http://bianda.cba.pl/tppch/

do góry strony

 

Legenda :: odnośnik globalny :: odnośnik lokalny :: podpowiedź


Strona nie reprezentuje Katedry, Pracowni ani żadnej innej jednostki organizacyjnej Uczelni. Nie zawiera surowców modyfikowanych genetycznie, enzymów, syntetycznych środków barwiących i zapachowych. Wykonana została z materiałów pochodzących z recyklingu. Przy jej tworzeniu nie ucierpiała żadna żywa istota.


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Zobacz szczegóły.