towaroznawstwo

 


 

1.1.1. Identyfikacja tworzyw sztucznych na podstawie ich palności

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z prostymi laboratoryjnymi metodami identyfikacji polimerówpolimery użytych do wytworzenia badanych tworzyw sztucznych.

Identyfikacji polimerów należy dokonać wykorzystując następujące metody:

 1. Ocenę wizualną podstawowych właściwości mechanicznych i fizycznych polimeru takich jak giętkość, twardość, rodzaj powierzchni itp.
 2. Ocenę zachowania się próbki w płomieniu.

Ocena zachowania się próbki w płomieniu

Próbkę, przy użyciu szczypiec, należy umieścić w płomieniu palnika tak, aby próbka była w nim zanurzona. Należy obserwować zjawiska zachodzące w bezpośrednim kontakcie z płomieniem, jak i po wyjęciu próbki. Jeżeli próbka pali się po wyjęciu - płomień należy zdmuchnąć. W czasie analizy notuje się:

 • stopień łatwopalności,
 • stwierdzenie, czy próbka gaśnie po wyjęciu z płomienia czy też nie,
 • rodzaj płomienia (świecący, kopcący),
 • barwę płomienia i układ barw (np. barwna obwódka),
 • zmiany wyglądu tworzywa pod wpływem płomienia
  (topienie się tworzywa, zwęglanie, tworzenie się pęcherzy itp.),
 • zapach gazów wydzielających się podczas palenia,
 • odczyn produktów rozkładu.

Próbkę należy ogrzewać wolno. Jeśli płomień będzie zbyt duży rozkład nastąpi zbyt szybko, by zaobserwować zachodzące zjawiska.


Zakres sprawozdania

 1. Identyfikacja polimerów w badanych tworzywach sztucznych na podstawie:
  cech wizualnych (właściwości fizycznych) oraz prób palenia.
 2. Opisanie przeprowadzonych doświadczeń wraz z analizą wyników i ich interpretacją.
 3. Podanie struktury chemicznej i rodzaju rozpoznanego polimeru
  (np. elastomer, modyfikowany polimer naturalny, termoplast).
 4. Opisanie podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych polimeru
  (temperatura zeszklenia, topnienia, rozkładu; wytrzymałość na rozciąganie;
  maksymalne wydłużenie; udarność; rozpuszczalność; odporność chemiczna).
 5. Otrzymane wyniki obserwacji i analiz należy zamieścić w tabeli:

Ocena
wizualna
Wygląd
płomienia
i dymu
Zapach
produktów
spalania
Odczyn
produktów
spalania
Nazwa
symbol
WzórWłaściwości
fizyczne
i chemiczne
Przykłady
zastosowania


Zakres materiału wymagany do zaliczenia

 • Metody identyfikacji tworzyw sztucznych
 • Budowa polimerów.
 • Otrzymywanie (polimeryzacja rodnikowa, jonowa, polikondensacja, poliaddycja).
 • Właściwości fizyczne i chemiczne tworzyw sztucznych.
 • Stosowane dodatki
 • Zastosowania tworzyw sztucznych.
 • Podział tworzyw sztucznych (przykłady).

Bibliografia z zakresu identyfikacji polimerów

 1. GRUIN I. Materiały polimerowe. Warszawa : PWN, 2003.
 2. BRONIEWSKI T., KAPKO J., PŁACZEK W., THOMALLA J. Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych. Warszawa : WNT, 2000.

Aktualizowano: 2010-02-02 12:18:00 :: http://bianda.cba.pl/tppch/

do góry strony

 

Legenda :: odnośnik globalny :: odnośnik lokalny :: podpowiedź


Strona nie reprezentuje Katedry, Pracowni ani żadnej innej jednostki organizacyjnej Uczelni. Nie zawiera surowców modyfikowanych genetycznie, enzymów, syntetycznych środków barwiących i zapachowych. Wykonana została z materiałów pochodzących z recyklingu. Przy jej tworzeniu nie ucierpiała żadna żywa istota.


Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Zobacz szczegóły.